SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS15
Nazwa w języku angielskim
Department of International Management

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni

Pracownicy

profesor uczelni
budynek M, pokój 4
profesor uczelni
budynek M, pokój 8
profesor
budynek M, pokój 10 tel.: 22 564 8684