SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS14

Katedra Marketingu Międzynarodowego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni
budynek M, pokój 6 tel.: 22 564 8684

Pracownicy

profesor uczelni
budynek M, pokój 8 tel.: 22 564 8684
profesor uczelni
budynek M, pokój 10 tel.: 22 564 8684
adiunkt
budynek M, pokój 216 tel.: 22 564 9585
profesor uczelni
budynek M, pokój 6 tel.: 22 564 8684 tel.: 22 564 9794