SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS13

Katedra Biznesu Międzynarodowego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
Prodziekan Szkoły Doktorskiej – Szkoła Doktorska
kierownik
profesor uczelni
budynek W, pokój 10 tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315

Pracownicy

profesor
budynek M, pokój 132 tel.: 22 849 50 84 tel.: 22 564 7132
adiunkt
budynek M, pokój 8