SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS13
Nazwa w języku angielskim
Department of International Business

Katedra Biznesu Międzynarodowego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
Prodziekan Szkoły Doktorskiej – Szkoła Doktorska
kierownik
profesor
budynek M, pokój 12 tel.: +48 22 564 7333

Pracownicy

adiunkt
budynek M, pokój 33
profesor uczelni
budynek M, pokój 8