SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS12
Nazwa w języku angielskim
Departmetn of European Integration and Law
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 8684

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

profesor uczelni
tel.: 22 564 9361
profesor
budynek M, pokój 18
profesor
budynek M, pokój 16
starszy wykładowca
profesor uczelni
budynek M, pokój 18 tel.: 22 564 7418