SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS09
Nazwa w języku angielskim
Department of Capital Markets
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 8684

Katedra Rynków Kapitałowych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor
budynek M, pokój 27 tel.: 22 564 8684

Pracownicy

profesor uczelni
budynek M, pokój 25 tel.: 22 564 8684