SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS04
Nazwa w języku angielskim
Institute of International Economics
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-554 Warszawa
+48 22 564 9361

Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
profesor uczelni
wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu
profesor uczelni

Pracownicy

adiunkt
budynek M, pokój 21 tel.: 22 564 9361
adiunkt
budynek M, pokój 21 tel.: 22 564 9361
adiunkt