SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS03
Nazwa w języku angielskim
Institute of International Management and Marketing
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-554 Warszawa
+48 22 564 8684

Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

zastępca dyrektora
zastępca dyrektora
budynek M, pokój 10 tel.: 22 564 8684

Pracownicy

budynek M, pokój 8 tel.: 22 564 8684
budynek M, pokój 6 tel.: 22 564 8684
budynek M, pokój 132 tel.: 22 849 50 84 tel.: 22 564 7132
budynek M, pokój 10 tel.: 22 564 8684
budynek M, pokój 216 tel.: 22 564 9585
budynek M, pokój 6 tel.: 22 564 8684 tel.: 22 564 9794
Prodziekan – Szkoła Doktorska
profesor uczelni – Katedra Biznesu Międzynarodowego
budynek W, pokój 10 tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315
budynek M, pokój 8