SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS0202
Nazwa w języku angielskim
International Competitiveness Unit

Zakład Konkurencyjności Międzynarodowej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni

Pracownicy

profesor uczelni
budynek C, pokój 6/2
adiunkt
budynek C, pokój 6/2