SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS0201
Nazwa w języku angielskim
International Financial Policy Unit

Zakład Międzynarodowej Polityki Finansowej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni
budynek C, pokój 6/2 tel.: 22 564 6855

Pracownicy

starszy wykładowca