SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS02
Nazwa w języku angielskim
Institute of International Economic Policy
al. Niepodległości 128, budynek C, 02-554 Warszawa
+48 22 564 6855

Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
profesor uczelni – Zakład Unii Europejskiej
budynek C, pokój 6/2 tel.: 22 564 6855
wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu

Pracownicy

profesor uczelni – Zakład Rynków Kapitałowych
budynek M, pokój 25 tel.: 22 564 8684
budynek M, pokój 27 tel.: 22 564 8684
budynek C, pokój 6/2 tel.: 22 564 6855 tel.: 22 564 9239
budynek C, pokój 6/2
profesor uczelni – Zakład Unii Europejskiej
budynek C, pokój 6/2 tel.: 22 564 6855