SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS
Nazwa w języku angielskim
Collegium of World Economy
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 849 5084

Kolegium Gospodarki Światowej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

profesor uczelni – Zakład Unii Europejskiej
budynek C, pokój 6/2 tel.: 22 564 6855
Prodziekan Szkoły Doktorskiej – Szkoła Doktorska
budynek M, pokój 12 tel.: +48 22 564 7333
budynek M, pokój 130 tel.: 22 564 7448
profesor uczelni – Zakład Unii Europejskiej
budynek C, pokój 6/2 tel.: 22 564 6855
profesor uczelni – Katedra Biznesu Międzynarodowego
budynek M, pokój 8
Prodziekan – Studium Licencjackie
budynek A, pokój 314 tel.: 22 564 9357