SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS
Nazwa w języku angielskim
Collegium of World Economy
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 849 5084

Kolegium Gospodarki Światowej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

budynek M, pokój 12 tel.: 22 564 8684
budynek C, pokój 6/2
pracownik administracji – Katedra Ekonomii II
budynek A, pokój 314 tel.: +48 22 564 9376
budynek M, pokój 20 tel.: 22 564 9368
budynek M, pokój 10 tel.: 22 564 8684
budynek M, pokój 10 tel.: 22 564 8684
budynek M, pokój 33
budynek M, pokój 21 tel.: 22 564 9361
budynek M, pokój 10 tel.: +48 22 564 8684
Prorektor ds. współpracy z zagranicą – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierownik – Katedra Ekonomii Biznesu
profesor uczelni – Katedra Ekonomii Biznesu
budynek G (główny), pokój 145 tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
Pełnomocnik Rektora ds. programu podwójnego dyplomu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
budynek M, pokój 6 tel.: 22 564 8684 tel.: 22 564 9794
Strona 2 / 3