SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KGS
Nazwa w języku angielskim
Collegium of World Economy
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 849 5084

Kolegium Gospodarki Światowej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

profesor uczelni – Zakład Rynków Kapitałowych
budynek M, pokój 25 tel.: 22 564 8684
budynek A, pokój 314 tel.: 22 564 9357
budynek M, pokój 21 tel.: 22 564 9361
budynek A, pokój 314 tel.: 22 564 9357
budynek M, pokój 12 tel.: 22 564 8684
budynek M, pokój 27 tel.: 22 564 8684
budynek C, pokój 6/2 tel.: 22 564 6855 tel.: 22 564 9239
budynek A, pokój 314 tel.: 22 564 9357
Strona 1 / 3