SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES17
Nazwa w języku angielskim
Institute of Philosophy, Sociology and Economic Sociology

Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
kierownik – Zakład Filozofii
profesor uczelni – Zakład Filozofii

Pracownicy

budynek W, pokój 47 tel.: 22 564 8700
kierownik – Zakład Socjologii
profesor uczelni – Zakład Socjologii
budynek W, pokój 42