SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE08
Nazwa w języku angielskim
Department of International Comparative Studies
al. Niepodległości 162, budynek G (główny), 02-554 Warszawa
+48 22 564 9345

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni – Zakład Ekonomii Liberalnej

Pracownicy

profesor uczelni
budynek G (główny), pokój 228 tel.: 22 564 9345
budynek G (główny), pokój 228 tel.: 22 564 9345
profesor uczelni
tel.: 22 564 9345
profesor uczelni
budynek G (główny), pokój 228 tel.: 22 564 9345
adiunkt
budynek G (główny), pokój 228 tel.: 22 564 9345