SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE06
Nazwa w języku angielskim
Institute of Information Systems and Digital Economy
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 8708

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
budynek M, pokój 232 tel.: +48 22 564 7234
wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu

Pracownicy

profesor uczelni – Zakład Gospodarki Cyfrowej
budynek M, pokój 225
budynek M, pokój 237 tel.: +48 22 564 9428
budynek M, pokój 229 tel.: 22 564 9286
budynek M, pokój 225
budynek G (główny), pokój 13 tel.: 22 564 9904
budynek M, pokój 226
adiunkt – Zakład e-Biznesu
budynek A, pokój 325 tel.: 22 564 9305
budynek A, pokój 325
budynek M, pokój 224
budynek M, pokój 225