SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE0305
Nazwa w języku angielskim
Statistical Methods & Business Analytics Unit

Zakład Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

kierownik
profesor uczelni
budynek M, pokój 220 tel.: 22 564 9273
adiunkt
budynek M, pokój 220 tel.: 22 564 9273