SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE0304
Nazwa w języku angielskim
Applied Statistics Unit
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9271

Zakład Statystyki Stosowanej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni

Pracownicy

profesor uczelni
budynek M, pokój 223 tel.: 22 564 9270
profesor
budynek M, pokój 223 tel.: 22 564 9270
adiunkt
budynek M, pokój 216 tel.: 22 564 9270
adiunkt
budynek M, pokój 221 tel.: 22 564 9275
adiunkt