SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE0303
Nazwa w języku angielskim
Demography Unit
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9275

Zakład Demografii

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

Pracownicy

Prorektor ds. nauki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
profesor uczelni
tel.: +48 22 564 98 26 tel.: +48 22 564 98 27
profesor uczelni
budynek M, pokój 218 tel.: 22 564 9275
profesor uczelni
budynek M, pokój 221 tel.: 22 564 9270 tel.: 22 564 8710
wicedyrektor instytutu
profesor uczelni
profesor uczelni
budynek M, pokój 218 tel.: 22 564 9275