SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE03
Nazwa w języku angielskim
Institute of Statistics and Demography
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9270

Instytut Statystyki i Demografii

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
Prorektor ds. nauki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dyrektor
profesor uczelni – Zakład Demografii
tel.: +48 22 564 98 26 tel.: +48 22 564 98 27

Pracownicy

profesor uczelni – Zakład Statystyki Stosowanej
budynek M, pokój 223 tel.: 22 564 9270
pracownik administracji
adiunkt
budynek M, pokój 218 tel.: 22 564 9275
budynek M, pokój 223 tel.: 22 564 9270
budynek M, pokój 216 tel.: 22 564 9270
budynek M, pokój 220 tel.: 22 564 9273
profesor uczelni – Zakład Demografii
budynek M, pokój 218 tel.: 22 564 9275
profesor uczelni – Zakład Demografii
budynek M, pokój 221 tel.: 22 564 9270 tel.: 22 564 8710
budynek M, pokój 221 tel.: 22 564 9275
wicedyrektor instytutu – Zakład Demografii
profesor uczelni – Zakład Demografii
asystent
profesor uczelni – Zakład Demografii
budynek M, pokój 218 tel.: 22 564 9275