SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE0201

Zakład Badań Koniunktury Gospodarczej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415

Pracownicy

adiunkt
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415
adiunkt
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415
adiunkt
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415
wicedyrektor instytutu – Instytut Rozwoju Gospodarczego
adiunkt
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9419