SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE02
Nazwa w języku angielskim
Research Institute for Economic Development
Madalińskiego 6/8, nr pokoju 1, 02-521 Warszawa
+48 22 564 9415

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 7460
wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9419

Pracownicy

budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415
budynek M, pokój 1 tel.: +48 22 564 9415