SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE02
Nazwa w języku angielskim
Research Institute for Economic Development
Madalińskiego 6/8, nr pokoju 1, 02-521 Warszawa
+48 22 564 9415

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
budynek G (główny), pokój 145 tel.: +48 22 564 9820
zastępca dyrektora
zastępca dyrektora
adiunkt
tel.: 22 564 7460

Pracownicy

profesor
tel.: 22 564 7460
profesor uczelni
budynek M, pokój 206 tel.: 22 564 9540
adiunkt
budynek G (główny), pokój 228 tel.: 22 564 9345
adiunkt