SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE0103
Nazwa w języku angielskim
Mathematical Statistics Unit
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa

Zakład Statystyki Matematycznej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni
budynek M, pokój 208 tel.: 22 564 9258

Pracownicy

profesor uczelni
budynek M, pokój 208 tel.: 22 564 9258
adiunkt
budynek M, pokój 210 tel.: 22 564 9543
wicedyrektor instytutu – Instytut Ekonometrii
profesor uczelni
budynek M, pokój 210 tel.: 22 564 9543