SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE0101
Nazwa w języku angielskim
Applied Econometrics Unit
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa

Zakład Ekonometrii Stosowanej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni
budynek M, pokój 212 tel.: 22 564 9255

Pracownicy

profesor uczelni
budynek M, pokój 212 tel.: 22 564 9255
profesor uczelni
budynek M, pokój 212 tel.: 22 564 9255
profesor uczelni
budynek M, pokój 219 tel.: 22 564 9259
profesor uczelni
budynek M, pokój 217 tel.: 22 564 9541
profesor
budynek M, pokój 217 tel.: 22 564 9541