SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE01
Nazwa w języku angielskim
Institute of Econometrics
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9256

Instytut Ekonometrii

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
Dziekan – Studium Licencjackie
dyrektor
tel.: +48 22 564 9253
wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu
profesor uczelni – Zakład Statystyki Matematycznej
budynek M, pokój 210 tel.: 22 564 9543

Pracownicy

profesor uczelni – Zakład Ekonometrii Stosowanej
budynek M, pokój 212 tel.: 22 564 9255
profesor uczelni – Zakład Statystyki Matematycznej
budynek M, pokój 208 tel.: 22 564 9258
budynek M, pokój 209 tel.: 22 564 9253
budynek M, pokój 209 tel.: 22 564 9253
budynek M, pokój 209 tel.: 22 564 9253
budynek M, pokój 210 tel.: 22 564 9543
profesor uczelni – Zakład Ekonometrii Stosowanej
budynek M, pokój 212 tel.: 22 564 9255
profesor uczelni – Zakład Statystyki Matematycznej
budynek M, pokój 208 tel.: 22 564 9258
budynek M, pokój 219
budynek G (główny), pokój 106 tel.: +48 22 564 9771
profesor uczelni – Zakład Ekonometrii Stosowanej
budynek M, pokój 219 tel.: 22 564 9259
budynek M, pokój 219 tel.: 22 564 9544
profesor uczelni – Zakład Ekonometrii Stosowanej
budynek M, pokój 217 tel.: 22 564 9541
budynek M, pokój 204 tel.: 22 564 9256
profesor uczelni – Zakład Ekonometrii Stosowanej
budynek M, pokój 212 tel.: 22 564 9255
budynek M, pokój 209
budynek M, pokój 217 tel.: 22 564 9541