SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Economic Analysis
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9395

Kolegium Analiz Ekonomicznych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

budynek M, pokój 209 tel.: 22 564 9253
budynek M, pokój 210 tel.: 22 564 9543
budynek M, pokój 206 tel.: 22 564 9256
budynek C, pokój 6/3
profesor uczelni – Katedra Ekonomii Ilościowej
budynek C, pokój 6/3
profesor uczelni – Zakład Zarządzania Informatyką
budynek M, pokój 237 tel.: +48 22 564 9428
profesor uczelni – Katedra Ekonomii Ilościowej
budynek C, pokój 6/3
profesor uczelni – Zakład Ekonometrii Stosowanej
budynek M, pokój 212 tel.: 22 564 9255
profesor uczelni – Zakład Statystyki Matematycznej
budynek M, pokój 208 tel.: 22 564 9258
budynek M, pokój 219
budynek M, pokój 26
profesor uczelni – Zakład Matematyki
budynek M, pokój 28
profesor uczelni – Katedra Ekonomii Ilościowej
budynek C, pokój 6/3
Strona 2 / 4