SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KAE
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Economic Analysis
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9395

Kolegium Analiz Ekonomicznych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

Dziekan
Dziekan
budynek M, pokój 232 tel.: 22 564 7234
Prodziekan
Prodziekan
budynek M, pokój 224 tel.: 22 564 7235

Pracownicy

budynek G (główny), pokój 228 tel.: 22 564 9345
budynek C, pokój 6/3
budynek G (główny), pokój 228 tel.: 22 564 9345
budynek G (główny), pokój 228 tel.: 22 564 9345
profesor uczelni – Zakład Ekonometrii Stosowanej
budynek M, pokój 212 tel.: 22 564 9255
profesor uczelni – Zakład Metod Probabilistycznych
tel.: 22 564 9253
profesor uczelni – Zakład Statystyki Stosowanej
budynek M, pokój 223 tel.: 22 564 9270
profesor uczelni – Zakład Statystyki Matematycznej
budynek M, pokój 208 tel.: 22 564 9258
adiunkt – Zakład Matematyki
budynek M, pokój 28 tel.: 22 564 9257
profesor uczelni – Katedra Ekonomii Ilościowej
budynek C, pokój 6/3
budynek C, pokój 6/3
budynek M, pokój 209 tel.: 22 564 9253
Prodziekan – Studium Magisterskie
budynek M, pokój 209 tel.: 22 564 9253
profesor uczelni – Zakład Metod Probabilistycznych
budynek M, pokój 207 tel.: 22 564 9253
budynek M, pokój 209 tel.: 22 564 9253
budynek M, pokój 26
profesor uczelni – Zakład Gospodarki Cyfrowej
budynek M, pokój 225
Strona 1 / 5