SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
CWFIS
Nazwa w języku angielskim
Physical Education and Sport
al. Niepodległości 162, budynek G (główny), 02-554 Warszawa
+48 22 564 9430

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
Prodziekan – Studium Magisterskie
kierownik
profesor uczelni – Zakład Metod Probabilistycznych
budynek M, pokój 209
z-ca kierownika CWFIS
z-ca kierownika CWFIS
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046 tel.: 22 564 9430

Pracownicy

wykładowca
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046 tel.: 22 564 9430
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046 tel.: 22 564 9430
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046 tel.: 22 564 9430
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046 tel.: 22 564 9430
adiunkt
budynek G (główny), pokój 046
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046 tel.: 22 564 9430
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046 tel.: 22 564 9430
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046
wykładowca
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046
starszy wykładowca
budynek G (główny), pokój 046 tel.: 22 564 9430